Cenitve in prodaja nepremičnin

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin:

 • izdelava cenitev vseh vrst nepremičnin visoke in nizke gradnje, stavbnih in kmetijskih zemljišč s strani stalnih sodnih izvedencev in cenilcev.
 • izvajanje cenitev v skladu z Mednarodnimi standardi vrednotenja po tržnih pristopih:
  • način primerljivih prodaj
  • nabavnovrednostni način
  • na donosu zasnovan način
 • izdelava izvedeniških poročil in ekspertiz s področja visokih in nizkih gradenj ter obrtniških del

Ponudba prodaja nepremičnin:

 • zaupate nam lahko celoten postopek prodaje in oddaje vaše nepremičnine, sprotno in razumljivo vas bomo obveščali o vseh aktivnostih v zvezi z izvedbo
 • pripravimo vse vrste prodajnih pogodb in uredimo vse potrebno za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo
 • posedujemo licenco za opravljanje poslov v prometu z nepremičninami 

Kontakt:

Sodni izvedenec in cenilec za gradbeništvo - nepremičnine,
nepremičninski posrednik:

Cezar Ostan
E-pošta: cezar@ostan.si
Gsm: 041 650 471