Gradbeni inženiring

  • organiziramo vse potrebno pri pridobivanju projektne dokumentacije
  • pridobitev gradbenega dovoljenja
  • izbira izvajalcev
  • nadzor nad izvajanjem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za enostavne, nezahtevne in zahtevne objekte
  • obračun izvedenih del
  • izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja

Kontakt:

Odgovorni nadzrornik:
Cezar Ostan
E-pošta: cezar@ostan.si
Gsm: 041 650 471

Odgovorni nadzornik in pooblaščeni projektant:
Anže Rutar
E-pošta: anze.rutar@ostan.si
Gsm: 031 416 624