Požarna varnost

  • izdelava študij, zasnov in izkazov požarne varnosti
  • požarni red s prilogami, ocena požarne ogroženosti, požarni načrti, načrti evakuacije
  • načrti zaščite in reševanja
  • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog požarnega varstva (odgovorna oseba)
  • priprava in izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev o varstvu  pred požarom 
  • usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacijskih vaj

Kontakt:

Odgovorna oseba:
Cezar Ostan
E-pošta: cezar@ostan.si
Gsm: 041 650 471

Samostojni stokovni delavec in pooblaščeni projektant:
Anže Rutar
E-pošta: anze.rutar@ostan.si
Gsm: 031 416 624