Predstavitev podjetja

Podjetje je bilo ustanovljeno maja 1998. Na začetku smo se ukvarjali s cenitvami nepremičnin in izdelavo izvedeniških poročil, kasneje smo dejavnost razširili na nadzor nad izvajanjem gradbeno obrtniških del na poslovno stanovanjskih objektih in objektih nizkih gradenj na Tolminskem, sodelovali smo tudi pri nadzoru del pri popotresni obnovi v Posočju.

V letih 2000 do 2004 smo pridobili pooblastila za opravljanje nalog iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. S sodelavci izvajamo celovite storitve  in naloge na tem področju.

Opravljamo cenitve vseh vrst nepremičnin, posredujemo pri prodaji in nakupih, uredimo vse potrebno pri prenosu lastništva.

Oddajamo v najem lastne turistične sobe v Bovcu.