Varnost in zdravje pri delu

Varnost in zdravje pri delu

  • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu  (strokovni delavec)
  • strokovne podlage za Izjave o varnosti z ocenami tveganja in njihove revizije
  • periodične preiskave fizikalnih parametrov v delovnem okolju (toplotno udobje, osvetljenost, hrup)
  • prvi in periodični pregledi ter preskusi delovne opreme (stroji, naprave, postroji, dvigala in druge naprave …)
  • teoretično in praktično usposabljanje delavcev za varno delo ter za upravljavce viličarjev, težke gradbene mehanizacije, dvigal in drugo
  • programsko vodenje posameznih evidenc
  • meritve električnih veličin – pregledi in preskusi električnih in strelovodnih inštalacij

Varnost in zdravje pri delu v gradbeništvu

  • izdelava Varnostnih načrtov za vse objekte v fazi priprave projekta
  • izvajanje koordinacije varnosti in zdravja pri delu v fazi izvedbe projekta

Kontakt:

Odgovorna oseba:
Cezar Ostan
E-pošta: cezar@ostan.si
Gsm: 041 650 471

Samostojni stokovni delavec in pooblaščeni projektant:
Anže Rutar
E-pošta: anze.rutar@ostan.si
Gsm: 031 416 624